De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

De volgende personen vertegenwoordigen de CMHF-sector Defensie binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie:

 

Dhr. N. (Niels) van Woensel
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

Dhr N van WoenselMajoor van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek, Regiment Technische troepen

 

Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg (HSGO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het HSGO is de hoofdonderhandelaar namens de CMHF-sector Defensie en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het (Dagelijks) Bestuur van de CMHF-sector Defensie.
De hoofdtaak van het HSGO is het behartigen van de belangen van het militair en burger defensiepersoneel in het algemeen en de achterban in het bijzonder.

 

Overlegfora:

 • Sector Overleg Defensie (SOD)
 • Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV)
 • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
 • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
 • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
 • Werkgroep Post-actieven (WG PA)
 • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)

 

Daarnaast heeft het HSGO, namens de CMHF-sector Defensie, zitting in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD). 

 

 

Bereikbaarheid:
T: 070-3839504
E:

Twitter: @HSGO_GOVMHB 

 

{sliders Curriculum Vitae|closed}

Volgt

 

De Majoor Van Woensel is een zogenaamde ‘vrijgestelde’ officier: een officier die voor de duur van een functie wordt gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de Majoor Van Woensel weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het de Majoor Van Woensel bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie als HSGO, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

{/sliders}

 


Dhr. R. (René) Bliek
Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap

René BliekLuitenant-kolonel b.d.van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek,

Bevoorradings & Transporttroepen


Senior Beleidsmedewerker

 

 

Overlegfora:

 • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
 • Informeel overleg Reorganisaties BS
 • Informeel overleg Reorganisaties CDC
 • Informeel overleg Reorganisaties CLAS
 • Informeel overleg Reorganisaties CLSK
 • Informeel overleg Reorganisaties CZSK
 • Informeel overleg Reorganisaties DEF
 • Informeel overleg Reorganisaties DMO
 • Informeel overleg Reorganisaties KMar
 • Technisch Werkverband Arbo & Veiligheid (TWAV)

 

Specialisaties:

 • Reorganisaties
 • Medezeggenschap

 

Bereikbaarheid:
T: 070-3839504
E:

 

 Dhr. R. Bliek werkt drie dagen in de week voor de CMHF-sector Defensie.


Dhr. drs. M.A.M. (Martin) Weusthuis
Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid

Martin WeusthuisSenior Beleidsmedewerker

 

 

Overlegfora:

 • Werkgroep Post-actieven (WG PA)

 

Specialisatie:

 • Pensioenen & Sociale zekerheid

 

Bereikbaarheid:
T: 070-3839504
E:

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04