De CMHF-sector Defensie kent een sectie Juridische Ondersteuning.

 

De sectie Juridische Ondersteuning kent twee taken:

- Juridisch advies aan de sectie Georganiseerd Overleg;

- Juridische ondersteuning van leden van de, bij de CMHF-sector Defensie aangesloten, vakbonden bij individuele      belangenbehartiging.

 

De sectie Juridische Ondersteuning bestaat uit één vaste jurist, mr. Bert Blonk, en enkele juristen die op afroep ondersteuning verlenen.

 

De sectie Juridische Ondersteuning is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 070 -3839504

 

Lees hier meer over de juridische ondersteuning door de sectie Georganiseerd Overleg.