• "Medezeggenschap en het informeel overleg Reorganisaties", door KTZA bd P.J.G. van Sprang. (ProDef-bulletin, nummer 3 │ mei 2012)