De afgelopen jaren is er in het Marineblad (uitgave van de KVMO) en het ProDef bulletin geregeld gepubliceerd over medezeggenschap bij Defensie. Deze artikelen kunt u hier downloaden.

Ook artikelen over medezeggenschap bij Defensie die onlangs zijn gepubliceerd in niet-Defensie bladen zijn in dit overzicht opgenomen.

  • "Medezeggenschap en het informeel overleg Reorganisaties", door KTZA bd P.J.G. van Sprang. (ProDef-bulletin, nummer 3 │ mei 2012)